Thứ hai, 21.09.2015 GMT+7

DANH SÁCH TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN ỦNG HỘ NHÀ TRƯỜNG LỄ HỘI 50 NĂM THÀNH LẬP

 Hướng tới Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập trường THPT Ninh Giang, nhà trường đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ cả về vật chất và tinh thần từ các tập thể, cá nhân, các đồng chí cán bộ, giáo viên, các anh chị cựu học sinh các khóa học suốt 50 năm qua. Xin trân trọng cảm ơn những tấm lòng hướng về mái trường THPT Ninh Giang! Hy vọng trong thời gian tới, nhà trường tiếp tục nhận được những sự ủng hộ, động viên quý báu, góp công của, sức lực để xây dựng nhà trường ngày càng giàu truyền thống và vững bước đi lên.

 

 Xin trân trọng cảm ơn!

Dưới đây là danh sách tập thể, cá nhân đã ủng hộ nhà trường:


 

Đường dẫn của bản tin này: ./index.php?f=news&do=detail&id=379
© THPT NINH GIANGEmail: nguyenhongton@yahoo.com